Photo: Sør-Troms Museum

Per Spilling og Alf Pettersen

Per Spilling og Alf Pettersen var medlemmer i den lokale motstandsbevegelsen i Harstad under krigen. De ble angitt, dømt til døden og skutt av tyskerne i 1942.

Per Spilling (født 1898) var overrettsakfører, mens Alf Sigmond Pettersen (25. desember 1915) var elektriker. Spilling hadde sterke meninger om de tyske okkupantene og ga tydelig uttrykk for dem, noe som gjorde at han i utganspunktet var under oppsikt av tysk etterretning. Pettersen arbeidet ved de tyske befestningene på Tjeldodden i Ofoten. Her tegnet han kart over stillingene, noe som ble skjebnesvangert for ham etter arrestasjonen.

Da krigen kom i 1940, ble det dannet motstandsgrupper i Harstad, og Spilling og Pettersen var blant de involverte. De ble imidlertid infiltrert av en Abwehr-agent, og den 18. juni 1941 ble flere medlemmer arrestert av tysk etterretning og ført til en fangeleir på Sydspissen i Tromsø. Blant disse var Alf Pettersen, Per Spilling, Nils J. Hunstad, Rolf Westergaard, Magnus Helleland, Bjarne Falck, Alf Haaland, Jens Widt, Einar Kaarbø, Olaf Eriksmoen og Leif Broch. I 1942 ble fangene stilt for tysk krigsrett på Setermoen, og Per Spilling og Alf Pettersen ble dømt til døden og skutt den 28. januar 1942.Spilling og Pettersen var, så vidt vites, de to eneste harstadværingene som ble henrettet av tyskerne under krigen, og saken gjorde stort inntrykk på folk.

Den norske angiveren ble forsøkt likvidert av motstandsbevegelsen på Morskogen, i januar 1945, men overlevde. I rettsoppgjøret etter frigjøringen ble det i 1945 nedlagt påstand om dødsstraff, men han slapp unna med livstid. En anke til høyesterett førte ikke frem. Fire dommere stemte for dødsstraff, mens denne straffen krevde minst fem stemmer

Kort tid etter friggjøringen ble levningene etter Spillling og Pettersen ekshumert, og bårene fraktet til Harstad. Den 8. juli 1945 ble motstandsmennene gravlagt under «den største gravferd i Harstads historie», som "Fellesavisen" skrev den 10. juli 1945. Høytideligheten fant sted i parken der Harstad kirke nå står, og derfra ble bårene ført med hest og vogn til Harstad gravlund på Sama.

Kilder: Lokalhistoriewiki.no (http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Alf_Pettersen og http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Per_Spilling).

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to