Bygningssamlingen i friluftsmuseet på Hadeland Folkemuseum

Bygningssamlingen på Hadeland Folkemuseum er bygget opp over en 100-årsperiode. Her kan du kikke nærmere på enkelte av bygningene.

24 objects

I 1913 realiseres ideen om et regionalt museum for Hadeland med etableringen av Hadeland Folkemuseum på Tingelstadhøgda nær Brandbu. Det første initiativet til det som opprinnelig var tenkt som et museum for “bygdene på Vestoppland” kom allerede i 1911 og hadde utspring i Fylkeslaget for Oppland . Etableringen føyer seg inn i rekken av friluftsmuseer som vokser frem i Norge rundt århundreskiftet . Nasjonale strømninger, stort lokalt engasjement og sterke støttespillere var vesentlige faktorer til at museet allerede i 1913 kunne åpne den første bygningen for offentligheten. Det unge museet fikk raskt en stor samling bygninger og kulturhistorisk materiale. I løpet av de første femten år ble 10 antikvariske bygninger og i overkant av 2500 gjenstander katalogisert. Siden den gang har samlingene vokst. Bygningssamlingen teller i dag over 30 hus av ulik type. I tillegg har museet forpakteransvar og oppsyn med en rekke bygninger og anlegg utenfor friluftsmuseet. Samlingen er nærmere beskrevet i Håndbok for Hadeland Folkemuseum og Tingelstad gamle kirke som utkom i 2007. Denne ligger tilgjengelig på www.randsfjordmuseene.no.

Hadeland Folkemuseum er plassert i et karakteristisk kulturlandskap, spekket med kulturminner. Tomten ble i sin tid gitt i gave, og var opprinnelig konsentrert rundt det som sies å være en av gravhaugene etter Halvdan Svarte. Her, på Grimshaugen, var det fra lang tid tilbake holdt dansefester og tent sankthansbål. Møteplass-begrepet var dermed allerede etablert da museet reiste seg. Hadeland Museumslag, med folkehøyskolestyreren Olaus Islandsmoen i spissen, drev museet med små midler men tydelig engasjement. En stor del av inntektene kom fra fester og arrangementer. Etter at museet kom med på den offentlige tilskuddsordningen i 1975 ble det ansatt bestyrer og vaktmester. Museet er i dag del av Randsfjordmuseene og en sentral kulturinstitusjon. Bygningssamlingen i friluftsmuseet er en viktig del av formidlingstilbudet og essentiell i forståelsen av levekår, byggeskikk og håndverkstradisjoner i regionen. De aller fleste bygningene er innredet tematisk med interiørskildringer og miljøer. Enkelte rommer særutstillinger fra en spesifikk tid eller virksomhet.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to