Photo: Forsvarets museer

Krag-Petersson geværet

Mange kjenner til dette spesielle norske magasingeværet som våpenkontruktøren Ole Hermann Johannes Krag utviklet i sammarbeid med ingeniør Axel Petersson. Utviklingen skjedde i årene opp mot approbasjonen i den norske marien i 1876. Dette er en spennende periode i håndvåpenutvikingen. Det pågikk utvikling av bakladergeværer, patronegeværene var i endring og nye kruttsorter var ikke langt unna.

I denne hektiske oppfinnerperioden var to nordmenn svært tidlig ute med å finne opp et magasingevær. Dette var ganske revolusjonerende og økte den potensielle skuddtakten dramatisk. Det kan derfor være overraskende at våpenet ikke fikk en bedre mottagelse enn det fikk. Kun den norske Marine var progresiv nok til å anta våpenet til bruk.

Geværet omtales som repetergevær og magasingevær litt om hverandre. Siden våpenet ikke helautomatisk fører ny patron inn i kammeret ved omladning er det riktigst å omtale det som magasingevær. En annen uklarhet er at mekaniskem omtales som en fallblokkmekaniske. Men siden det er snak om en låseblok som svinger om sin egen akse i øvre bakkant på samme måte som det britiske Martini-Henry-geværet er det mer korrekt å kalle mekanismen en svingblokmekanisme.

Kongsberg våpenfabrikk produserte prøvevåpen for Krag og Peterrson, men men deltok ikke i serieproduksjon av våpnene. På tross av at den norske Marinen antok Krag-Petersson var det ikke mer enn 975 geværer som ble produsert. To fabrikker fikk bestilling om å produsere. Karl Gustav Stads gevärsfaktori i Eskilstuna som leverte våpen i to omganger. De første 200 våpene med serienummer fra 1 til 200ble leverti 1877. Deretter leverte de 400 våpen med serienummer 301 -700 i 1878 - 79. Karl Johans Vern i Horten produserte 100 geværer med serienummer 201 -300 i perioden 1877 - 78 og 275 våpen medserienummer 701 - 975 i perioden 1879 - 81.

Bajonettene til Krag-Petersson-geværet har sin egen historie. Dette er en Kongsberg M1860 bajonett produsert på Kongsberg våpenfabrikk. Eneste forskjell fra den øvrige bajonettproduksjon er at de ble levert fra fabrikken uten innslått serienummer. Disse ble sendt til Karl Johans Vern verft for tilpassing til de nye geværene. All den stund våpene var herdet, slipt og gidd sluttfinish fra Kongsberg, var det ikke så lett å slå inn geværenes serienummer i bajonettene. Løsningen ble derfor å slå våpennummrene inn i parerbøylen av messing. Det er derfor vi i dag kan skille Krag Petersson bajonettene fra de øvrige. De kjennes igjen ved at de er de eneste bajonettene av 1860-type som har våpennumerr på parerplaten og ikke på klingen som ellers.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to