Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Flødevigen, statens biologiske forskningsstasjon

Flødevigen forskningsstasjon er en av landets, og Europas, eldste institusjoner innen havforskning. Forskerne her jobber med forvaltningsrettet rådgivning og havforskning, og er en av fem slike stasjoner langs kysten.

Den overordnede ideen for utsmykkingen på Flødevigen var å understreke hensikten med arbeidet som foregår på stasjonen, gjerne med et anstrøk av humor og uvante tilnærminger til temaet. Forskerne på Flødevigen forholder seg til havet og ulike arter som lever der, men havet er ikke et entydig habitat.

Kunstneren Tina Marie Buddebergs arbeider er knyttet til tema som miljøtrussel, klimadebatt og biologisk mangfold. Hun er opptatt av at tap av artsmangfold er en realitet, og at dyr og planter forsvinner for godt. At en art dør ut er en prosess som foregår gradvis og usynlig, og Buddeberg er opptatt av å dokumentere lokale arter som er truet av utrydding. Hun mener at ved å avbilde biologisk mangfold forblir artene i vår bevissthet, og bare noe som befinner seg i vår bevissthet vil tas vare på. På denne måten får kunsten en viktig funksjon.

Undervannsfotografiene til Heidi Wexelsen Goksøyr bryter med tanken om havet som arbeidsplass og viser heller leken. Bildene hennes viser drømmende, svevende og lekende mennesker under vann.

Det humoristiske og fabulerende blir ivaretatt av tegningene til Anne Kathrine Solbakken. Her bryter kunsten med forskerens blikk, hvor ting skal kunne måles og navngis. Vi møter fabeldyr som hverken er til skade eller nytte, og ikke har noen plass i næringskjeden.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to