Åna fengsel

Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

I valet av kunst til Åna fengsel er det lagt vekt på at dei innsette skal kunne sjå nye sider ved kunstverka over tid.

De tre kunstnerne som har utsmykket fengselet jobber alle med et visuelt og tekstlig språk som ikke har teoretisk utgangspunkt, men som forholder seg til autentiske livserfaringer. Både emosjonelle og fysiske tilstander knyttet til mørke og lyse sider ved livet. Kunstnerne har levert verk som er åpne og innholdsrike. Verk som de innsatte kan leve med over tid.

5 related items

Share to