Erling Skakkesgt. 66, Tronka

Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Etter invitasjon til open innsending av materiale med tanke på kjøp av eksisterande kunst vart det kjøpt inn verk av åtte kunstnarar. Kunstutvalet la vekt på at kunsten skulle framstå som mangfaldig, og at kunstnarane skulle ha ulike tilnærmingar og bruke ulike teknikkar innanfor biletkunsten.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to