Rena leir

Photo: Forsvarsbygg / Kunst i offentlige rom

124 objects

Norges største militærleir sto klar i 1997, og er et eksempel på hvordan Forsvaret ønsker at en ny og moderne militærleir skal være: funksjonell og tidsriktig med vekt på både arkitektur og omgivelser. I tillegg var det et ønske om at anlegget skulle ha engasjerende kunst.

Fotokunstnerne Per Christian Brown, Ingrid Book/Carina Hedén, Mette Tronvoll og Jim Bengston ble engasjert for å følge Rena leirs virksomhet og øvelser i inn- og utland til ulike årstider – med sine ulike erfaringer og blikk. Arbeidet resulterte i 130 verk som er plassert rundt om i ulike bygg i leiren og gjengitt i bokform. Å la kunstnerne skape sine fortolkninger av stedet gjennom et prosessarbeid som dette representerte noe nytt, også fordi det skjedde i en relativt lukket samfunnsinstitusjon som Forsvaret.

Jim Bengston serie "On-site/Rena" og "The Architecture of Quick Decisions" viser soldater både i tjeneste og utenfor tjeneste. Noen bilder viser mål i landskapet, utstyr og stridsvogner. Ingen av bildene er arrangerte eller tatt i studio, de er usminkete og ekte, men Bengtsson ønsket at komposisjonen i bildene skulle bidra til å skape et teatralsk uttrykk.

Fotografiene til Ingrid Book og Carina Hedén viser store landskap og små detaljer på en og samme tid. Bildene setter ikke opp klare skiller mellom det storslåtte og det enkle eller det spesielle og det dagligdagse. Hvert tre, hver grønnkledde soldat og hver gjørmegrop er like klart gjengitt. Selv om fotografiene har titler som “landskap”, kan bildene like gjerne beskrives som miljøportrett; de viser hvordan leiren er organisert, og dens bestemte krav og ideer om bruken av skog og fjell.

Mette Tronvoll lagde 32 store portretter som viser soldatene kledd i militært utstyr. De er ikke skildret som individer, men som roller og funksjoner i en krigs- og terrortruet verden. Fotografiene virker iscenesatte, men soldatene valgte selv hvordan de skulle stå og hva slags utstyr de skulle ha på seg under fotograferingen. Bildene skapte en heftig debatt i mediene og blant militære: Kunne de skape gale forestillinger om krigerske machomenn og drapsmaskiner i det norske Forsvaret? Kunne de avsløre forsvarshemmeligheter om soldatenes utstyr og trening?

Per Christian Brown tok en rekke fotografier på Rena, og den ene serien hans, "Pillow Fight 1-6", viser mannlige rekrutter som leker putekrig så dunene flyr rundt dem i det som ser ut som et lagerrom eller en garasje for militære kjøretøy. Motivet vekket forargelse i Forsvaret, som assosierte det med omtalen av dem selv som “Norges største lekeplass”.

I 2010 kom det frem at flere av de innrammede fotografiene fra dette prosjektet var fjernet og erstattet med bilder tatt av Forsvarets egne fotografer. Det ble i etterkant inngått en avtale om at fotografiene det gjaldt skulle reproduseres og remonteres.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to