Besøkssenteret ved Nidaros Domkirke

Photo: Roar Øhlander / Kunst i offentlige rom

I eit miljø fortetta av religiøse ytringar, sentral noregshistorie, informasjonsformidling og visuelle inntrykk har Inger Lise Hansen laga eit verk som tilfører staden ei historie og eit sjølvstendig uttrykk. Den poetiske filmen hennar tematiserer tid, forflytting, variasjon, forandring, forgjengelegheit og forvitringa i steinen som domkyrkja er bygd av.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to