Blåklokka foreldre- og barnsenter

Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Blåklokka foreldre og barn-senter i Førde skal kunne huse tre familier med barn i alderen 0-6 år, som i en periode vil få faglig oppfølging. I vurderingen av innkjøp av kunst ble det særlig viktig å ta hensyn til de funksjoner bygget skal ivareta, som en ramme for dagliglivet for barn og foreldre i en utsatt livssituasjon. Valget falt på et arbeid av kunsthåndverkeren Jørgen Moe (f. 1971). Verket ble valgt både på grunn av sitt uttrykk og sine sterke visuelle kvaliteter.

Bloomblaster er utført i steingodsleire som er pusset ned og maskinelt lakkert med billakk. Verket er montert i en glassmonter som fremhever verkets autonome karakter og som beskytter mot slitasje. Skulpturen er utformet som en maskin hvor en støvsugerslange ender opp i et apparat med en åpning utformet som en blomst. Navnet henviser til at maskinen ”blåser ut” blomstene som er strødd rundt og som sprenger seg frem fra selve maskinen. Utformingen og materialene antyder likevel at funksjonen er fiktiv, noe som kan fortelle betrakteren om hvordan maskinen i mange tilfeller inntar en posisjon som et estetisk objekt. Den estetiske behandlingen av den maskinelle formen er koblet opp mot det organiske i form av blomster som gir skulpturen et uttrykk av varme og nærhet.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to