Statens Hus Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tordenskiolds gate 12, Oslo

Photo: Markussen, Jon A. / Kunst i offentlige rom

Share to