Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Samisk videregående skole, Karasjok | Sámi joatkaskuv’la, Kárásjågas

Ulrika Tapio Blind (f. 1972) er en samisk-svensk kunstner som bor og arbeider i Karesuando, Sverige. Hun jobber innenfor en rekke kunstneriske uttrykk, hovedsakelig maleri, bokillustrasjon og tekstil. Hun er også aktiv som kunstpedagog. Blind har hatt en rekke separat- og gruppeutstillinger både i Sápmi og i utlandet.

En installasjonsserie på fem figurative malerier og seks vegghengte skulpturer ble i 1999 kjøpt inn til Samisk videregående skole. Serien heter "Illu (Lykke)", og verkene i serien kan forstås uavhengig av hverandre, samtidig som de forsterker hverandre ved å vises samlet. Det sentrale elementet gjennom hele verksserien er ansikter. Maleriene er utført i sterke og klare farger som man kjenner igjen fra det samiske flagget. Skulpturene er utført i en blanding av akrylmalt pappmasjé og tre.

Ulrika Tapio Blind (r. 1972, Gárasavvonis) lea sámi dáiddár, gii ássá ja bargá Gárasavvonis Ruota bealde. Blind bargá má¿ggain dáiddalaš ovdanbuktimiin, eanaš govvanjuohtamiin, girjeillustrašuvnnain ja tekstiillain. Son bargá maid dáiddapedagogan. Blind lea doallan eatnat sierra- ja joavkocájáhusaid sihke Sámis ja olgoriikkain. Installašuvdnaráidu mas leat vihtta figuratiiva govvanjuohtama ja guhtta seaidnái sorjaluvvon govvacuolahusa, ostojuvvui jagi 1999 Sámi jatkkaskuvlii. Ráiddu namma lea "Illu", ja ráiddu dáiddabarggut sáhttet iešguhtege áddejuvvot boduid, seammás go dat nannejit nubbi nuppi go cájehuvvojit oktalaccat. Olles dáiddabargoráiddu guovdilis áhta lea ámadajut. Govvanjuohtamiin leat garra ja šerres ivnnit, maid olmmoš dovdáha sámi leavggas. Skulptuvrrat leat dahkkojuvvon akrylamálejuvvon bábirmáššeas ja muoras.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to