NTNU i Ålesund

Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

NTNU i Ålesund ble etablert ved en sammenslåing av tre tidligere selvstendige høgskoler. Disse var Møre og Romsdal Ingeniørskole, Møre og Romsdal fiskeritekniske høgskole og Sjukepleiarhøgskolen i Ålesund. Til sammen utgjør disse en enhet på 1200 studenter og 140 ansatte. Bygningen ble tatt i bruk 1. august 1999.

Utsmykkingsutvalget valgte å prioritere tre områder til utsmykking. Områdene ble valgt ut fra en helhetsvurdering av anlegget med særlig vekt på arkitektoniske egenskaper og mulig samspill mellom kunst og arkitektur, kommunikasjon, bruker- og signalfunksjoner. De tre områdene som ble valgt var uteområdet ved hovedinngangen, sentralrommet og biblioteket/ lesesalen.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to