Photo: Statsbygg (prosj. nr. 10236) / Kunst i offentlige rom

Falstadsenteret

Falstadsenteret og Falstad museum er et minnested og senter for menneskerettigheter, som ligger i Levanger i Nord-Trøndelag. Hovedbygningen ble oppført i 1921, og fram til andre verdenskrig fungerte bygningen som skolehjem for vanskeligstilte gutter. I 1941 ble bygget omgjort til fangeleir av den tyske okkupasjonsmakten. 4500 fanger fra 13 nasjoner var internert i leiren, de fleste av dem norske politiske fanger. Leiren var en dødsleir for de sovjetiske og jugoslaviske krigsfangene. I perioden 1942–1943 ble over 200 fanger, blant dem 43 nordmenn, henrettet og lagt i massegraver i Falstadskogen.

Etter krigen ble Falstad i noen år brukt som arbeidsleir for landssvikere, og senere som spesialskole.

Stiftelsen Falstadsenteret ble opprettet i 2000, og overtok seks år senere bygningen. Den gamle bygningen er grundig restaurert og mange av sporene fra bygningens spesielle historie er borte, men en del møbler og gjenstander er tatt vare på.

Å lage et kunstprosjekt ved et sted som dette gjør det nødvendig med en refleksjon om kunstens etiske rolle – og det ble valgt å satse på flere midlertidige kunstprosjekter som kunne bli en del av kunnskaps- og formidlingsarbeidet på senteret. Hittil er fire kunstprosjekter blitt gjennomført. I 2009 ble installasjonene Ears of the Field av Siri Austeen (NO) og "The Long Silence" av Roddy Bell (UK/NO) vist, fulgt av seminaret «History, Art and the Present», hvor kunstverkene ble satt inn i en bred kontekst.

I 2010 viste den polske filmskaperen Anna Baumgart og den serbiske videokunstneren Darko Stojkov verkene "Fresh Cherries" og "Second Journey", som tok utgangspunkt i historier fra andre verdenskrig og aktualiserte forholdet mellom nåtid og fortid. Bak valgene av Baumgart og Stojkov lå et ønske om å vise kunst av kunstnere fra land som var sterkt berørt av likvidasjonene på Falstad. Også denne midlertidige utstillingen ble fulgt av et fagseminar, som blant annet diskuterte dokumentasjon og representasjon av krigens historie.

Les mer om de fire kunstverkene i Søren Ubischs tekst «Minnested eller kurssted» i Påminnelser. Fire kunstprosjekter.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to