Photo: Zellien, Werner / Kunst i offentlige rom

Moss politistasjon

Ut ifra ambisjonen om et helhetlig kunstnerisk grep i de to byggene og en oppfølgende bruk av glass, ble Hanne Heuch valgt til å stå for utsmykkingen i begge bygg. Gjennom de store transparente glasspartiene i fasaden ut mot utomhusområdet mellom politihuset og tingretten, er utsmykkingen synlig også for de som passerer politihuset på vei til tingretten. Dette bidrar til å underbygge en visuell dialog mellom de to byggene.

Til politihuset har Heuch utført et mer enn tre meter langt fargestrålende veggarbeid, bestående av to sammenhengende arbeider i glasslaminat, montert i politihusets vestilbyleområde. Veggarbeidet strekker seg foran langveggen til venstre for inngangen, med en del foran vinduet i hjørnet og en del foran den påfølgende veggen. Samlet fremstår arbeidet som en horisontal, rektangulær form, asymmetrisk plassert i rommet.

Området ligger midt i byggets sentrale ferdselsåre og fungerer både som adkomstsone, ventehall og informasjonspunkt for de mange besøkende. Her er det kontinuerlig stor trafikk, og rommet skal tjene en rekke funksjoner for både publikum og de ansatte. Det er derfor fylt med diverse praktiske installasjoner, så som boks for passfoto, veksleautomat, møbler i ventesonen og betjent informasjonsskranke, oppslagstavle med mer.

Hanne Heuch har valgt et formalt og materialmessig samspill med arkitekturen som overser de mange forstyrrende visuelle innslag, og med fargekraft og pulserende formspråk tar arbeidet plass i rommet og samler det i et monumentalt grep. Fargenes samspill med glassmaterialet gir et poetisk og spenstig innslag i den ellers stramme arkitekturen. Som i tinghuset har Heuch også her arbeidet i glass, laminert med flytende pigment og herdet til en fast konstruksjon, med innspill av luftbobler i laminatet som en del av materialuttrykket. De transparente fargene får en helt særegen og vannklar intensitet som ikke kan fremkalles på annen måte. Denne virkningen gir vakre fargereflekser i rommet når lyset kastes igjennom glasset.

1 comment

  • hello

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to