Photo: Zellien, Werner / Kunst i offentlige rom

Indre Finnmark tingrett

Installasjonen Seven Directions av Jimmie Durham vekker tanker om sentrum og periferi – og sammenhenger.

Nye Indre Finnmark tingrett åpnet offisielt i Tana sommeren 2004 som første nasjonale tospråklige rettsinstans for den samiske og kvenske befolkningen. Kunstneren Jimmie Durham ble valgt til å gjennomføre et kunstprosjekt i bygget. Han har gjennom kunst og aktivisme vist et vedvarende engasjement i urbefolkningsspørsmål.

På den store pussede betongveggen i byggets foajé møtes industrielt fremstilte rør og ledninger, kabler og koblinger med hverdagsgjenstander som et messingdørhåndtak, en stikkontakt og et speil samt elementer funnet i naturen, som et vakkert skjell og bambus- og trestykker. Rørene er malt blå, gule og grønne flere steder, og reflekterer lyset fra de tilsvarende fargede vindusglassene i bygget. Installasjonen har en labyrintisk struktur med forgreninger i flere retninger langs tilstøtende vegger. En av grenene runder et hjørne og ender i en pilspiss som har tilhørt kunstneren selv. En annen bryter gjennom bygningsmuren og kryper videre langs bakken over en stor stein før den forsvinner ned i jorden.

Hvorvidt verket begynner ute og arbeider seg innover i bygget eller omvendt – hva som er sentrum og hva som er periferi – forblir et åpent spørsmål. En pekepinn om lesemåter får man på en messingplate på fondveggen. Her er et indiansk ordtak risset inn på samisk og norsk: «Det er syv hovedretninger: Opp, Øst, Sør, Nord, Vest, Ned og Inn i Deg Selv.»

Med sin sammenstilling av lavkostnadsprodukter, forseggjorte gjenstander, naturelementer og tekst skaper Durham overraskende, symbolladede scenarier som snur opp ned på vante måter å se tingene på. Han stiller spørsmål om hegemoni, hierarki og autentisitet og retter et kritisk blikk mot Vestens fortellinger om verden. Formen er ofte leken og humoren sjenerøs, men den ironiske flertydigheten og det politiske innholdet er aldri langt unna.

Jimmie Durham (f. 1940, USA) er tidligere menneskerettighetsaktivist i American Indian Movement og en viktig aktør i grunnleggelsen av The International Indian Treaty Council ved FN, som resulterte i FNs traktat om urbefolkningers rettigheter. Hans kunstneriske praksis spenner vidt, fra skulptur, assemblage, tekst og tegning til video og performance, og han har deltatt i store, prestisjefylte kunstmønstringer over hele verden.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to