Høgskulen på Vestlandet, campus Førde

Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Nybygget som samlokaliserer avdeling helsefag og avdeling ingeniør- og naturfag ved Høgskolen i Førde. Byggets stramme og enkle arkitektoniske uttrykk innbyr til visuell bearbeidelse. Utsmykkingsutvalget ønsket å la kunsten bidra til utformingen av høgskolens møtepunkt, vrimlehall og kantine, med utgangspunkt i estetiske problemstillinger.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to