Universitetet i Stavanger, sentralbygget

Photo: Geir Egil Bergjord / Kunst i offentlige rom

25 objects

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg har hatt ansvaret for den kunstnarlege utsmykkinga av to nye bygningar på universitetsområdet ved Ullandhaug i Stavanger. Fondet sette ned eit utsmykkingsutval som i desember 2003 byrja med å setja seg inn i ideane bak og funksjonane til bygget, som vart førande for prioriteringane til utvalet. Det har vore avgjerande å få tydeleggjort samanhengar og sentralfunksjonar på eit til dels brokete universitetsområde.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to