Universitetet i Stavanger, sentralbygget

Photo: Geir Egil Bergjord / Kunst i offentlige rom

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg har hatt ansvaret for den kunstnarlege utsmykkinga av to nye bygningar på universitetsområdet ved Ullandhaug i Stavanger. Fondet sette ned eit utsmykkingsutval som i desember 2003 byrja med å setja seg inn i ideane bak og funksjonane til bygget, som vart førande for prioriteringane til utvalet. Det har vore avgjerande å få tydeleggjort samanhengar og sentralfunksjonar på eit til dels brokete universitetsområde.

25 related items

Share to