Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Kongsvinger fengsel, avdeling Vardåsen

Begrepet relasjonell estetikk, som ble introdusert av den franske kunstteoretikeren Nicolas Bourriaud, beskriver en kunststrategi der det er prosessen, snarere enn objektet, som spiller hovedrollen. I 1990-årene skjedde det en markant vending i denne retningen i samtidskunsten, da kunstnerne i større og større grad inntok rollen som samfunnsaktører, med sosiale eksperimenter og stor vektlegging på betrakteren. Bourriauds begrep om den relasjonelle estetikken ble lansert nettopp for å utvikle et mer presist språk for disse kunstuttrykkene, og fikk kraftig gjennomslag.

Kunstprosjektet Prosjekt form av Bo Meyer, som ble laget til den nyåpnede avdelingen Vardåsen ved Kongsvinger fengsel i 2007, var det første sosiale og relasjonelle verket initiert av KORO. I stedet for å jobbe med et tradisjonelt kunstverk, en skulptur eller et maleri som blir montert i fengselet, ønsket Meyer seg en annen fremgangsmåte: Han inviterte de innsatte til et arbeidsverksted, og sammen jobbet de seg fram mot en utstilling.

Prosjektet gikk over en periode på 12 uker, der to hele dager i uka var satt av til å jobbe i kunstverkstedet. Deltakerne fikk opplæring i formbegreper, håndverksteknikker, ulike lamineringsteknikker og bearbeidelse av materialemner. I løpet av kurset skulle hver deltaker lage en abstrakt skulptur i tre, og underveis ble de fulgt opp med kunstnerisk veiledning og praktiske råd.

Deltakerne viste stor progresjon gjennom produksjonsperioden, og de ferdige verkene er av høy kvalitet. Meyer fikk også tilbakemeldinger om at de innsatte opplevde kreativ læring og utforsking, mestring og stolthet under kursets gang. Ifølge Meyer viste flere av deltakerne seg å ha et kunstnerisk talent, og et par stykker vurderte å gå videre med kunstfaglig utdanning etter ferdig soning.

Utstillingen av de ferdige arbeidene fant sted i Galleri Krypten i Kongsvinger, og fikk behørig medieomtale. I dag er treskulpturene i Kongsvinger fengsels eie, mens hver enkelt deltaker sitter med opphavsretten til sitt kunstverk.

Seinere er et liknende prosjekt gjennomført ved Hedmark fengsel, avdeling Ilseng

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to