Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste (tidligere Bredtvedt kompetansesenter) er en norsk spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner.

Statped har spisskompetanse innen seks definerte fagområder, døvblindhet, ervervet hjerneskade, hørsel, sammensatte lærevansker, språk/tale og syn.

Fra 1967 - 2012 var dette et landsdekkende spesialpedagogisk senter for mennesker med store og sammensatte språk-, tale- og stemmevansker samt lese og skrivevansker.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to