Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Nobels Fredssenter - Vestbanen

Hennes forslag "Self-Sustainable Garden", en hage på den gamle toghallens tak med 12 vindmøller og eviggrønne planter, fokuserte på økologi og hvordan ressursforvaltning er en av årsakene til konflikt i verden. Etter at forslaget ikke ble godkjent av antikvariske myndigheter ble kunstneren invitert til å utarbeide et nytt forslag, med samme tematikk. Hun kommenterte situasjonen slik: ”Når ikke Oslo vil ha vindmøllene, kan jeg gi dem til noen som virkelig trenger dem”. Videoinstallasjonen Genesis forteller historien om to lokalsamfunn, ett i India og ett i USA, som har fått vindmøller og solcellepaneler, kjøpt av Potrc for deler av oppdragets budsjett. Kunstneren hevder at det er viktig å ta stilling til energibruk og ressursforvaltning på et personlig plan og påpeker at enkeltmenneskets individuelle bevissthet om miljø på sikt kan spille en viktig rolle i å opprettholde demokrati og fred.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to