Matre havbruksstasjon

Photo: Jaro Hollan / Kunst i offentlige rom

Tilgangen til Matre Havbruksstasjon er hovudsakleg avgrensa til personalet ved havbruksstasjonen. For å gi fleire tilgang til kunsten valde kunstutvalet å utlyse ein open idékonkurranse om eit kunstverk utanfor bygget.

Konkurransen vart vunnen av May Bente Aronsen, som er kjend for dei tredimensjonale flatene sine i tjukk filt eller transparent syntetisk duk, utført i eit stramt og enkelt formspråk. På havbruksstasjonen har ho overført desse kvalitetane til ein skulpturell vegg i tjukke aluminiumsplater. I 2007 vart det i tillegg kjøpt inn eit måleri av Line Hvoslef.

2 related items

Share to