Photo: Jiri Havran / Kunst i offentlige rom

Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter

Byggingen av Ville Grande ble påbegynt allerede i 1917 og bygningen har skiftet formål flere ganger både før og etter krigen, men likevel forbinder mange den først og fremst med krigsårene, da den var bolig og representasjonssted for Vidkun Quisling og hans kone Maria.

Da Quisling annekterte bygningen døpte han den om til Gimle, etter den storslåtte salen som er omtalt i norrøn mytologi, der overlevende etter Ragnarok skulle møtes. Quisling brukte huset som bolig og til representasjon. , og selv om møblene fra tiden han bodde i villaen er borte, er en del spor etter nasjonalismen fortsatt synlige. Hirdsalen i underetasjen minner om en tysk bierstube, med hvelvet tak, bindingsverk på veggene og rutete vinduer med glassmalerier.

I 2000 ble det bestemt at Villa Grande skulle være et Holocaust-senter, som del av den norske stats jødebo-oppgjør etter krigen, som ga økonomisk kompensasjon for ranet av jødiske formuer, hjem og eiendommer under krigen. Senteret åpnet i 2005, og samme år vedtok Riksantikvaren å frede deler av hovedbygningen og lysthuset, for å «ta vare på såkalt negativ historie». I et essay om bygget skriver tidligere direktør ved Museet for Samtidskunst, Jan Brockmann: «Huset skal bevare minnet om mørke sider ved vår historie, men skal likevel være en trivelig arbeidsplass og tiltrekke publikum.»

Arnold Dreyblatts "Innocent Questions" er et enormt rektangulært verk; Det er utformet som et nesten ni meter høyt og fire meter bredt stemplingskort, som strekker seg opp langs den ene siden av forsiden av huset. På tross av sin størrelse, fremstår ikke verket som monumentalt. Det danner snarere en kontrast til bygningens borgaktige utseende. Verket består av tolv flater med speilglass som er montert på en stålramme. Noen av stikkordene i LED-skrift er hentet fra et spørreskjema for registrering for Jøder i Norge, som ble brukt som en forberedelse til den endelige utsendelsen av de norske jødene til utryddelsesleirene. Andre ord stammer fra spørreskjemaet for visum etter Schengen-avtalen. Ordene kan virke uskyldige; de spør etter navn, herkomst, yrke og så videre. Men harmløse er de ikke. Foruten henvisningen til jøderegistreingen, spiller verket på den stadig mer omfattende elektroniske dataregistreringen i vår egen tid – et tilsynelatende nøytralt system, men med en iboende mulighet til å identifisere og stenge ute mennesker fra samfunnet og fellesskapet. Verket uttrykker en sterk historisk bevissthet og har et samtidig uttrykk som reflekterer senterets oppgave med å registrere, dokumentere og bearbeide historiske data.

Les mer om Villa Grande og Jan Brochmanns tekst i Påminnelser. Fire kunstprosjekter. Se Arnold Dreyblatts videodokumentasjon her. / http://vimeo.com/11654092/

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to