Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Universitetet i Bergen, bygg for biologiske basalfag

21 objects

I forhold til bygget grep utvalget primært tak i at dette var et sted hvor naturvitenskap står i høysetet, hvor det finnes avansert medisinsk og biologisk forskning, samt et stort antall unge studenter som er i en viktig og formende fase i livet.

Disse skal senere ut i helsevesenet, eller kanskje drive bioteknologisk og medisinsk forskning. Åpenbart er menneskekroppen som biologisk vesen det alt på en eller annen måte dreier seg om i dette bygget- på et anatomisk, fysiologisk, cellulært eller genetisk nivå.

Å bruke dette som utgangspunkt for et tematisk orientert utsmykkingsprogram, bar på problemer- all kunst vil nærmest uansett kunne plasseres i forhold til menneskekroppen som ramme. Samtidig har dette ligget som en bevissthet i utvalgets arbeid. I praksis brukte de en god stund på å gjøre seg kjent med selve bygget og arkitekturen. Bare det å avlese arkitekttegninger og modeller for et såpass komplekst bygg og danne seg forestillinger om hva slags rom det er snakk om, er en liten kunst i seg selv.

Et godt utgangspunkt var at utvalget gjennomgående likte arkitekturen og så den som utfordrende og stimulerende. Bygget er tegnet av Oslo-firmaet Narud-Stokke-Wiig.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to