Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Buskerud og Vestfold ungdomssenter

Buskerud og Vestfold ungdomssenter, akutt er en døgnbemannet akuttinstitusjon for ungdom i alderen tolv til atten år. Her behandles unge mennesker som behøver hjelp raskt. Noen av beboerne er her i noen få dager, andre blir værende inntil to måneder.

Bygget er fra 1959, og delvis fredet fordi det er et av de beste eksemplene på barnehjem som ble bygget etter den nye barnevernsloven fra 1953. Av den grunn er en del av de opprinnelige romløsningene bevart, og et moderne og fleksibelt tilbygg ble løsningen da institusjonen fikk behov for større plass. Ungdommene som bor her kan ha gjennomgått traumatiske opplevelser, være i psykisk ubalanse eller i ruspåvirket tilstand. Da kunst til stedet skulle velges, var det et poeng at den ikke ble opplevd som samfunnskommenterende eller bidro til å utløse ubehagelige følelser.

I fellesarealene, tv-stuen, spiserommet, akti¬vitetsrommet og korridoren henger en serie fotografier av kunstneren Dag Nordbrenden, hvor motivet er katter i Istanbul. Bildene blir både portretter av de særegne kattene, deres ulike sinnstilstander og personligheter, og en undersøkelse av byen Istanbul. Et annet fotografi av Nordbrenden har tittelen Park Scene, og viser en tilsynelatende dagligdags hendelse med mennesker som spiller ball. I midten av motivet stiger noe som ser ut som en kjegle av sollys opp fra bakken og oppover mot himmelen, noe som skaper en underlig, nesten overnaturlig eller mystisk stemning.

I institusjonens inngangsparti henger 24 akvareller av Lotte Konow Lund. Hommage til Dagny Tande Lid tilhører serien Why do I draw, og ble laget da kunstneren satt vakt på en utstilling av Tande Lids kjente plante- og blomsterillustrasjoner i Botanisk hage i Oslo. Som ofte er tilfelle med Konow Lunds verker, er prosessen en viktig del av prosjektet. At hun tilbød seg å sitte vakt en hel sommer uten betaling, gjorde det mulig for Botanisk hage å holde utstillingen. Hver dag fikk hun utdelt en ny blomst eller plante, og tidspresset gjorde at akvarellene befinner seg nærmere skisser eller forsøk enn perfeksjon. En tekst som beskriver utgangspunktet for prosjektet er også tilgjengelig på Akuttmottaket.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to