Photo: Statsbygg - Ørjan Bertelsen / Kunst i offentlige rom

Senter for nordlige folk, Davvi Álbmogiid Guovddás

I Manndalen i Kåfjord kommune i Finnmark holder Senter for nordlige folk til, et nasjonalt kompetansesenter for samisk språk, historie og kultur. Senteret rommer et museum, et språksenter, bibliotek og utstillingsareal, og er i tillegg sete for viktige samiske aktører som NRK Sápmi og musikkfestivalen Riddu Riddu. Senteret har satt seg som mål å fungere som en sentral fagpolitisk og kulturell enhet innen samiske spørsmål, med hovedvekt på sjøsamenes kultur og vilkår.

Et stort antall profesjonelle kunstnere har sin herkomst fra lille Kåfjord kommune, og en av dem er Kristin Tårnesvik. Hun er representert ved Senter for nordlige folk med det ni minutter lange, personlige filmverket "My Way", som vises på en flatskjerm i vestibylen. Tårnesviks arbeider kretser ofte rundt sosiale og historiske spørsmål, og i den poetiske filmen hun har laget til Senter for nordlige folk tar hun utgangspunkt i en rekke eldre og nye dokumenter, arkivmateriale og artikler som beskriver Kåfjord. Fra disse har hun tatt med seg ord og uttrykk som ofte går igjen i beskrivelsene, og mikset dem sammen med sine egne. Den poetiske, fragmentariske teksten ruller over langsomme, subtile klipp, tatt opp fra fjellet i Kåfjord midtvinters.

På den andre siden av vestibylen har kunstner Marita Isobel Solberg, med sjøsamisk bakgrunn, montert sitt verk "Microprocessor". Verket består av runde keramiske fliser som er brent etter en gammel, asiatisk teknikk, og flisene leder tanken hen til steiner slipt av elvestrømmer og havbølger. Flisene er montert i en hjerneliknende form på den hvite veggen – en form som kan ses som et bilde på Senter for nordlige folks funksjon i Finnmark, som et senter der kultur, språk og historie utveksles og utvikles.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to