Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Hedmark fengsel, avdeling Ilseng

Fengselet på Ilseng i Hedmark ligger cirka en mil sørøst for Hamar, og tar imot korttidsdømte som skal sone straffer på under et halvt år. Og selv om det ikke lenger er palleproduksjon på Ilseng, er det fortsatt slik at de innsatte må jobbe så lenge de soner ved fengselet. Aktivitetsplikten innebærer alt fra kjøkkentjeneste og vedlikeholdsarbeid til småindustri med sveising, sløyd og annet håndverk.

Da fengselet skulle få nytt vaktbygg i 2010 ble det satt av midler til innkjøp av kunst. Inspirert av et tidligere KORO-prosjekt ved Kongsvinger fengsel, der de innsatte fikk opplæring i å lage abstrakte treskulpturer, ønsket fengselet at kunsten først og fremst skulle sette de innsatte selv i sving. Helt i tråd med Ilsengs bruk av arbeid og aktivitet som en del av fengselsdriften, ble det dermed ikke bestilt et ferdig produsert verk, men i stedet satt i gang et aktiviserende kunstverksted innenfor fengselsmurene.

Kunstnerne Anders Nordby og Arild Tveito fikk oppdraget med å utarbeide kunstverkstedet. De tok utgangspunkt i teorier om portaler, og hvordan disse kan fungere som symboler på personlig endring. Blant annet fikk de innsatte se kortfilmen "Frozen North" av Buster Keaton, som åpner med at hovedpersonen kommer opp fra en t-baneundergang i New York og ut i et snødekt landskap. Da kunstnerne selv ikke fikk tilgang til å lede verkstedet, utarbeidet de et opplegg som brukerrepresentanten og fengselslæreren Morten Rustad sørget for å gjennomføre. Etter at arbeidet var avsluttet hadde de innsatte produsert 18 skisser med forslag til monumenter, skulpturelle parkelementer, symboler og byggverk.

I 2013 ble én av skissene valgt ut og realisert. Med midler fra KOROs uteromsordning URO bygget de innsatte selv den tre meter høye smijernsporten, tegnet av fange nr. 847, i enden av en brosteinsti i fengselets uteområde.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to