Photo: Talerås, Jon Benjamin / Kunst i offentlige rom

Patentstyret

Johannes Høie henter inspirasjon til sitt billedspråk fra den eldre og nyere kunsthistorien, ispedd elementer fra blackmetal-estetikken. Linjeføringen leder tanken hen på den man finner i eldre kobberstikk av blant andre Albrecht Dürer og Fransisco Goya, men verkene kan også minne om den tyske ekspresjonismen der fortellinger spiller en viktig rolle. Han tar for seg okkulte temaer, det spirituelle og det overnaturlige, med dragning mot det unormale og irrasjonelle. Han jobber ofte med sakrale og trolske tablåer hvor mennesket er marginalisert, i en verden der fabeldyr, troll og skrømt råder grunnen.

I arbeidet med Eureka har Høie hatt som mål å finne berøringspunkter mellom Patentstyrets virksomhet og sin egen motivverden. Verket hans tematiserer kunnskapsformidling, beskyttelse, drømmer og vekst. Målet har vært å skape et verk som kan inspirere til drømmer, samtidig som det forteller noe om Patentstyrets virksomhet.

Arbeidet er utført direkte på veggen over en treukers periode. Tegningen er delvis basert på eldre patenter og patenttegninger, for eksempel en avbildning av en viktoriansk dykkerdrakt som han har gjort om til sin egen variant. I tillegg har han brukt motiver som hører mer direkte til hans egen motivverden, men samtidig har en relevans for Patentstyret.

Tegningen dekker fondveggen i foajeen, og er omgitt av store vinduer på den ene siden. På den måten blir kunstverket også synlig fra gaten og plassen kjent som Nordpolen, som ligger sentralt på Sandaker i Oslo. For den tilfeldig forbipasserende kan det fortellende og eventyrlige verket virke inviterende og kanskje lokke inn enkelte som ikke har besøk til Patentstyret på planen.

Prosjektet ble ferdigstilt våren 2010, og er ett av 11 kunstprosjekter realisert i 6. tildelingsrunde under kunstordningen for statlige etater i private leiebygg og eldre statsbygg (LES).

Johannes Høie (f. 1981) er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthochschule Berlin. Han har hatt stor utstillingsaktivitet i inn- og utland, og er kjøpt inn av blant andre Nasjonalmuseet, Nelimarkka-Museo i Finland og Statoil. Hans seneste arbeid for KORO er til Bjørgvin ungdomsenhet.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to