• (Copyright)

Nedre gate 8

Denne bygning eksistere ikke lenger men folketellingen 1875 gir et bilde av hvem som bodde her og også under hvilke vilkor.

Umiddelbart før byutvidelsen 1858 ble det reist en forstad av rimelige trehus akkurat i denne delen av Grûnerløkka.
Området ble humoristisk betegnet «Ny York», antagelig på grunn av den amerikanskinspirerte farten i utbyggingen.
Bygningene ble oppført i tømmer, og en av grunnene til farten var at en ville komme murtvangen som var innenfor byen i forkjøpet.
Av den opprinnelige "Ny York"-bebyggelsen, som i sin tid utgjorde ca. 70 hus, står i dag bare en håndfull hus igjen. Eksempler på disse er Stolmakergata 8 og Øvre gate 2B.

Digital fortelling brukt ved en demonstrasjon av prosjektet Kultur- og naturreise på Grunerløkka 1. september 2011.

Share to