Militærhospitalet, Grev Wedels plass

Militærhospitalet ble reist for garnisonen i Christiania, og sto ferdig i 1807. Da var allerede de første syke flyttet inn, og adskillig flere ble det under krigene med Sverige 1808–09 og 1814.

Neste fase i bygningens historie begynte i 1825–26, da den ble tatt i bruk som første del av Norges Rikshospital. Mange år var da gått siden 1814, men dette var allikevel begynnelsen på en viktig del av det selvstendige Norges sentraladministrasjon. Bygningen, som til da hadde stått med synlig laftet tømmerkonstruksjon, fikk nå sitt karakteristiske fasadeutstyr med liggende bordkledning, hjørnekjeder og vindusomramninger. Arkitekt var den første Statens bygningssakyndige, bergråd Christian Ancher Collett. De større vindusrutene som bygningen hadde ved rivingstidspunktet og som er videreført ved gjenreisningen på Grev Wedels plass, skyldes en modernisering 1833 ved anleggets daværende arkitekt, Chr. H. Grosch.

Share to