• (Copyright)
  • (Copyright)
  • (Copyright)
  • (Copyright)
  • (Copyright)
  • (Copyright)

Fangstanlegg i Streitlifeltet

Dyregraver i Folldal: Fangstgrop id. 15584

Fangstanlegget inngår i det store fangstanleggskomplekset som strekker fra Grimsdalen i Dovre kommune og nesten til Folldal sentrum.

GEOGRAFISK PLASSERING:     Fangstanlegget ligger langs nasjonal turistveg, og fangstgropa som er valgt til utstillingsgrop ligger langs vegen opp til Bygdetunet i Folldal, en kort kjøretur fra Folldal sentrum.

HISTORISK OVERSIKT:    Helt siden de første menneskene vandret inn i det som i dag er Norge, var effektiv jakt og fangst nødvendig for å overleve. Akkurat når jegerne fant ut at groper i bakken   kunne være en praktisk måte å fange elg eller rein på, vet vi ikke,  men det finnes sikre dateringer tilbake til ca 1500 f.Kr. Fangstgroper for elg er et av skogens mest karakteristiske kulturminner. Selv om ikke alle fangstanleggene vi finner var i bruk samtidig, viser disse kulturminnene at det i perioder må ha vært stor aktivitet i skog- og fjellområdene i    Folldal.  Følg stien, og du vil få se ei fangstgrop. Den er en del av et anlegg med ca 200 groper. Tenk på hvor mange mennesker som må ha vært med for å grave, vedlikeholde og drive fangst i et slikt anlegg! Hvor lang tid det kan ha tatt å bygge dette anlegget, kan du lese på skiltet oppe ved fangstgropa.

METODER OG DRIFT AV ET FANGSTANLEGG:    For å effektivisere jakta ble flere fangstgroper anlagt ved siden av hverandre på rekke. Mellom gropene ble det bygget høye gjerder. Når man anla slike fangstanlegg på tvers av dyras trekkrute, kunne fangsten bli svært resultatrik. 

Forsøk har vist at to mann bruker til sammen ca 15 dagsverk på å bygge ei grop og 10 meter ledegjerde. Om disse tallene overføres til dette fangstanlegget, ville det ha tatt ca 8 årsverk om alt ble bygget på en gang. En fangstgrop for elg måtte være ca 2 meter dyp, 3,5 meter lang og ca 70 cm bred, og var laget for å fange ett og ett dyr. Denne kunne også fange rein som falt nedi. Fangst av elg og rein ga rike produkter. Gevir og bein ble brukt til å lage fiskekroker, harpuner, kammer, nåler og andre pyntesaker. 
 


  


 


 
 

  
 

Share to