Utlevering av brænnvin og spritus til medisinsk bruk

Den gang gikk legene på sykebesøk, og dr. Graarud hadde svært travle dager. Det eneste han kunne rasjonalisere var utskrivning av resepter. Han skrev ut hundrevis av resepter med en enkel tekst: «De tre ting».

Ved å presentere resepten på apoteket fikk man utlevert datidens anbefalte kur som besto av 20 acetocultabletter, 20 gram kamferdråper og ½ flaske cognac.

Spanskesyken inntraff under «Forbudstiden» hvor omsetning av alkohol var forbudt.

Sykebrennevin kunne kjøpes på apotek, men kun på resept.

Men noen tok fornuften fanget og i november og desember 1918 fikk Holmestrand Samlag for Brændevinshandel anledning til å selge ½ flaske «sykebrændevin pr husstand» i byen.

Greit å ha hvis den fæle influensaen skulle komme……. Var det datidens Tamiflu?

Socialdepartementet også skrev ut blanketter: «Utlevering av brænnvin og spritus til medisinsk bruk».

Share to