Middealdersmykket Romnes - Dragen

Hva gjør en drage på en kirkevegg?

Middelalderkirken Romnes ligger flott beliggende langs Telemarkskanalen.
Kirken er landets best bevarte middelalderkirke, bygd på slutten av 1100 – tallet.

Kirken har, som de fleste andre kirker, litt mystikk og rariteter.
Utvendig, på nordre hjørne, finner man omrisset av en drage!
Det kan få oss til å lure, undre, tenke og gruble – hva gjør en drage på en kirkevegg?
Hvorfor ble dragen risset inn på muren?

Visste de som lagde dragen at den ville være der i alle år?

 

Sankt Georg var helgenen som vanligvis ble koblet mot drager – han drepte dem!
Harald Hårfagre hadde drage som våpen – og jomfruer var ettertraktet dragemat. Ingenting av dette er knyttet opp mot kirken på Romnes.

Stavkirker har utsmykning av drager på spir, og vikingskip hadde dragehode framme.
Dragen skulle beskytte kirke og skip mot fienden, med dragens skremmende flammer.

 

Vi velger å tro at den lille dragen – der ute på Romnes - som ble nøye risset inn i muren for 1000 år siden, er der for å beskytte kirken og området rundt, mot alle fiender til alle tider.


Share to