Hammersmedene kommer til Ulefoss

Holden verket på Ulefoss, lå betryggende langt fra hjemstedet. Her bosatte hammersmedene seg med sine familier. De ble gravlagt på Romnes.

3 staslige jernkors, et kors for hver familiegren, står flott på kirkegården på Romnes.
Her hviler Hammersmedene og deres familier.

Den eldste gravleggingen vi kjenner til er over 300 år gammel.
Det var hammersmed Mester Oluf Pedersen som ble gravlagt i 1665 – 52 år før den eldste kirkebok for Holla begynner i 1717.

Under det midterste korset ligger sønnen, og på korset står det innhugget:
«Her Under Hviler Salig Niels Ollsôn fordem Hammersmed ved Holden Jernverk. Døde ANNO 1703 d. 26. aprils».

På korset nærmest kirken står navnet til den eldste sønnen «Salig Peder Ollsôn  død  1687,
16. august»

Det ligger også kvinner og barn her, men disse har ikke i følge tidenes skikk ikke blitt hugget inn navnene på – eller bare delvis. Dette viser oss, at det var menn som betydde noe på den tida og at kvinner og barn ikke ble minnet med et gravminne.

Ta turen til Ulefoss og Romnes og se de flotte smijernkorsene som står på kirkegården på Romnes.

Text in English:

The hammer-smiths arrive at Ulefoss

The year of 1600. Famine, war and turmoil – not to mention the competition for work, made some smiths to break up from their homes in Sweden, to search for work in Norway. The Holden ironworks at Ulefoss was a safe haven. Here the hammer-smiths settled with their families. At the end they were buried at Romnes.

3 beautiful iron-crosses, one for every family, is placed at the Romnes church-yard. Here rests the hammer-smiths and their families. The oldest is raised over master Oluf Pedersen, buried in 1665. Under the cross in the middle, lies his son, and on the cross is engraved: “Hereunder Rests Blessed Niels Ollson Previous Hammer-smith at Holden Ironworks. Died ANNO 1703 26th of April”. Women and children are also buried at Romnes, yet they are not mentioned on the crosses. This tells us that at these times the man ruled the society.

Share to