Ulefos Jernværk

For over 350 år siden ble grunnlaget lagt for det moderne Ulefoss.

Skiensvassdraget skjærer et blått bånd gjennom Telemark, og for enden av Norsjø ligger Ulefossen. Hit kommer Peder von Ahnen og Ove Gjedde, en dag i 1657. Det var oppdaget jernmalm på Fen, og med kraften fra Ulefossen, malmen fra fjellet, og tilgang på kull fra skogene omkring, til sammen dannet dette grunnlaget for en industribygging som man ikke hadde sett maken til, på bondelandet i midten av Telemarks skoger. På Ulefoss ble det anlagt et internasjonalt samfunn, med arbeidskraft hentet fra Sverige, Tyskland og Nederland. Gruvedriften i den gamle vulkanen på Fen, forsynte jernverket med malm. I masovnene smeltet man ut råjernet av malmen. I 1877 sluknet masovnene for godt, og støperivirksomheten overtok. Jernovner fra Ulefoss ble et utbredt og viktig industri-produkt, og produseres fortsatt i jernverket ved Ulefossen. Fra 1950-tallet overtok gategods, og ble etter hvert hovedproduktet for bedriften, som i dag er en av verdens eldste bedrifter som fortsatt produserer i samme produktlinje som ved oppstarten i 1657. I dag har de fleste i Nord-Europa tråkket på et kumlokk som er produsert på Ulefoss.

 

The story in English:

Ulefos Foundry

 

The Rivers of Telemark cuts a blue ribbon through the landscape. At the end of Norsjø lake, is the waterfalls of Ulefoss. One day in 1657, arrives two men, Peder von Ahnen and Ove Gjedde. An iron ore was discovered at Fen. The power of the water, the ores from the mountains and the source of wooden coal from the forests, were the resources available for  industrial development. This forced a huge contrast to the rural countryside in which the Ulefos Jernværk was located. International workforce was imported from Sweden, Germany and the Netherlands. Iron was melted from the ore in the blast furnace, heated by coal. The company produced pig iron until 1877, when the furnaces was quenched for the last time. Since then, the foundry has produced castings, the most important product was the wood-burning stove, all up until the 1950’s, when the production shifted once more. Today the production focuses mainly on street-castings. Most people in the Nordic countries step on manhole covers from Ulefoss.


Share to