Oslo Handelsgymnasium

 Til tross for bygningens beliggenhet midt inni store gårdskvartaler, ruver den i all sin letthet. Fasadens langstrakte vindusbånd, de fine proporsjonene, søylene og de bevarte dørene er elementer det er verdt å legge merke til. Innvendig finner vi en lekker hall i fire etasjer, med terrasso lagt i mønster, og en fondvegg som dannes av et vindu i betong og råglass som går fra gulv til tak. Handelsgym var en topp moderne skole for sin tid, i kjelleren lå gymsalen, badeanlegget og spisesalen, og man kan lese at ”alle rom i bygningen er akustisk behandlet”. Skolen rakk ikke å bli tatt i bruk før tyskerne rekvirerte den i 1940, og under skolen finnes det en rekke underjordiske ganger og bunkere. Heldigvis ble den stelt relativt pent med, og til slutt kunne skolen ved krigens slutt endelig flytte fra sin gamle bygning i Munchs gate 4. I Oslos omskiftelig skolehverdag, der mange videregående skoler nå flytter eller legges ned, er Oslo Handelsgymnasium viktig, som en av byens høyere skoler med aller lengst tradisjon.

Share to