• (Opphavsrett)

Myrmennene fra Flå

Myrmennene fra Flå ble kjent i 1880 da Flå ble egen kommune. Dette skjedde etter en elegant omgåelse av loven som krevde at det var minst 50 jordeiere i en kommune.
Siden det bare var vel 30 jordeiere som var stemmeberettigede i Flå, skilte Erik Kirkflå f. 1826 (som ble den første ordføreren i Flå) ut 18 myrparseller av Botnmyra, hver på 1 kvadratalen og solgte disse til 18 personer i Flå (hver på 1 øre skyld). Dette skjedde i 1879. Derved ble de nok stemmeberettigede til å tilfredsstille lovens krav, og Flå kommune ble skilt ut fra Melhus!

Bildet viser stemmeurrnen fra Flå, Foto: Line Anni Solbakken
Kilde til informasjon: Anders A Losen og Åsmund Snøfugl

Share to