• Photo: OT. Ljøstad (Opphavsrett)
  • (Opphavsrett)
  • Photo: OT. Ljøstad (Opphavsrett)
  • Photo: OT. Ljøstad (Opphavsrett)

Gjedde -

Gjedde er en gammel art og vandret inn til Norge fra Øst da Østersjøen var ferskvann etter siste istid.

Historikk:
Gjedde er en gammel art. I England er det funnet fossiler av vår gjedde Esox lucius som er en halv million år gamle. Rester av gjeddemåltider som stammer så langt tilbake som for 5000 år siden er funnet i Danmark . Gjedda vandret inn til Norge fra øst da Østersjøen var ferskvann etter siste istid. Den har sin hovedutbredelse i deler av Finnmark og innen fylkene Hedmark, Østfold, Akershus, Vestfold, Oppland og Buskerud.

Biologi:


Kannibaler
Gjedda er en utpreget rovfisk, allerede når den er 3 cm kan den begynne å spise fisk.
De spiser i stor grad også hverandre. Forsøk har vist at kannibalisme kan utgjøre helt opp 96% av den totale daglige dødligheten hos gjedder over 25 cm og avgjør hvor mye av gjeddeyngelen som overlever per år. Gjedder som blir kannibaler vokser raskere enn de andre.

Tenner
I overmunnen har gjedda noen spesialiserte tenner som er heftet fast til overmunnens knokler med en elastisk sene og kan legges ned slik at byttet lettere kan slukes. Samtidig gjør disse tennene det nesten umulig for et bytte å slippe unna.
Gjedda skifter tenner hele livet etter hvert som tenner blir skadet eller ødeIagt. I motsetning til hos pattedyr blir tennene hos gjedda dannet fra spissen og vokser ned til kjevebeinet.

Gjeddas angrep
Gjedda er lynrask i starten ikke minst fordi rygg, hale og gattfinne er plassert bakerst på kroppen. Dette skaper et stort ”åreblad” som med et enkelt slag skyter gjedda fram. Gjedda former kroppen til en S før den skal angripe. Filmopptak av en 40 cm stor gjeddes angrep er blitt målt over 12 km/t i det første 1 tidels sekundet av angrepet.
Gjedda klarer bare å holde en slik fart i litt over ¼ sekund.

Størrelse og alder
Store gjedder har alltid vakt interesse. I Danmark ble det i 1929 fanget en gjedde som var 150 cm og 26,5 kg. I Norge er den største gjedda tatt på stang 133 cm og 17,70 kg.
Norsk Skogmuseum har utstoppet og stilt ut Norges nest største gjedde på 134 cm og 17,63 kg. Den ble aldersbestemt ved hjelp av øresteinen til å være 18 år gammel. Verdens eldste gjedde var en hunnfisk på 29 år som var 110 cm lang og veide 14,2 kg.

Akvariet
I akvariet ved Norsk Skogmuseum svømmer en levende gjedde sammen med abbor. Gjedde kan spise abborene men vegrer seg pga de spisse ryggfinnene til abboren som i verste fall kan skade gjedda.
 

1 comment

  • christer kan blir leiseg at gjedda skulle dø i akvarium skogmuseum

Share to