Enig og tro til Dovre faller!

Stemningen var høy blant Eidsvoldmennene da de undertegnet protokollen til ny grunnlov i 1814.

De nøt en bedre middag der det både ble skålt og holdt taler. Så tok hverandre i hendene og dannet en vennskapslenke. Det var da det legendariske ropet runget: “Enig og tro til Dovre faller”. 

De staute og urokkelige fjellene ved Dovre viser til styrke og fasthet og har i ettertid blitt stående som et nasjonalt symbol for selvstendighet og samhold.

Dikteren Henrik Ibsen gir oss et skråblikk på dyrkingen av det nasjonale og en kanskje overdreven nasjonal selvhevdelse i teaterstykket Peer Gynt. Her hinter han til Dovrefjellene som nasjonalt symbol ved å la Dovregubben representere det selvgode og trangsynte. “Troll vær deg selv nok” sa Dovregubben.
 

Share to