Aspaasgården - Anton R. Aspaas

Kommentar: Fin bruk av billedmateriale. God gjennomgang av arkivkilder og perspektivering mot nåtidens forhold. Generelt veldig bra, med fin avrunding.

---

I følge Rørosboka, ble det i 1862 født en gutt på Røros. Gutten het Anton Magnus Aspaas, og var sønn av Rasmus Halvorsen Aspaas( født 1831, død 1891 ), og Albertine Wilhelmine Fahlstrøm ( født 1834, død 1910 ). Anton var den yngste i søskenflokken på tre, å hadde en søster og en bror. Den eldste av søsknene var søsteren, Anna Bertine, og nest eldst var broren, Halvor.

Anton hadde gode karakterer på skolen, og hadde 2 i de fleste fag, noe som tilsvarer en femmer i dag. I følge skoleprotokollene fra år 1846-1891 var det beste faget til Anton på skolen generelt Bibelen, der han hadde karakteren 1-, som i dag tilsvarer en 6-. Men i de første skoleårene var de verste fagene hans regning, og skriving der han hadde karakterene 3, som i dag tilsvarer en 4.Gjennomsnittet på karakterene hans var 2 i nesten alle årene han gikk på skolen, noe som i dag tilsvarer en femmer, og er veldig bra!

Rasmus jobbet som megler, og Albertine jobbet som handgjerningslererinne på Røros skole. Anton derimot begynte å jobbe som handelsbetjent. Anton giftet seg for første gang i 1886, med Marie Høsøien, men når Marie døde, giftet han seg på nytt med søsteren Kirstine Høsøien.

Vi har ikke funnet noe informasjon i verken Rørosboka, eller folketellingene, om at Anton og Marie eller Kirstine noen gang fikk noen barn, men ingenting er sikkert!

Etter at moren til Anton døde i 1910, ble gården overtatt av svigersønnen, kjøpmannen Lars Skancke, som var gift med Anna Bertine. Lars solgte i 1913 hovedbygningen til folkemuseumet for Trondheim og Trønderlag, og De gamle uthusene som sto igjen på plassen der Aspaasgaarden pleide og stå, ble ettervert omgjort til lokaler for «skanckesmia»!

Dette var det vi fant ut om Anton Rasmusen Aspaas, og hans familie.

Share to