• Photo: Riksantikvaren, kulturminnebilder
    (Copyright)

Verdensteatret, en liten bit av verden

Verdensteatret er Norges eldste kommunale kino som ble bygd til dette formålet og som fremdeles drives som kino.

Verdensteatret ligger i Tromsøs hovedgate Storgata, og bygningen ble oppført i 1915 for Tromsø kommune som ”Tromsøs kommunale kinematografer”.

Arkitekt var byens stadskonduktør Peter Arnet Amundsen. Verdensteatret kino ble åpnet søndag den 4. juni 1916.Den 5. juni 1916 sto følgende i Bladet Tromsø:

”Den Kommunale kino ble aapnet igaar eftermiddag kl 6 […]. Huset var fuldt og der stod en stor menneskemængde utenfor, som ikke slap ind.” Avisen skriver videre om hvordan kinoens bestyrer, Karl J. Hall gjennomgikk prosessen med å få bygget kinoen, til stor bifall fra publikum. Så gikk teppet opp, og musikken startet med en stemningsfull overture, før visningen av ”Skjæbnens Søn” kunne sette i gang. Avisen avslutter med ”saa ønsker vi byen til lykke med den nye kino”.

I et leserbrev gjengitt i avisa Nordlys i 1917  sto følgende spørsmål rettet til bestyrereen av den kommunale kino: Til bestyreren av den kommunale kino, et berettiget spørsmål: Der meddeles at en hel del personer overværer forestillingen paa den kommunale kino gratis. I publikums og kommunekassens interesse er det paa sin plads at framsætte følgende spørsmaal med krav paa svar: Hvor mange eller hvem har for tiden fri adgang til den kommunale kino ?  Der er jo gjort et vældig nummer av kommunal kinodrift som indtægtskilde for bykassen, og derfor er det i sin fulde orden at faa opklaret om alt gaar strikte til fra begyndelsen. Førsteoppførelsen eller prøvekjøringen medregnes ogsaa, da de som gratis er tilstede da neppe kommer igjen til de ordinære forestillinger. Politiets og pressens represæntanter med følge er selvsagt undtat fra spørsmmaalet, likesaa bestyrenes nærmeste familje.."

I følge fredningsdokumentet for Verdensteatret, var grunnlaget for kommunal kinodrift i Norge  kinoloven av 1913. I følge denne loven, skulle all kinodrift være basert på kommunal konsesjon, og de fleste kommuner valgte selv å drive kino fremfor privat kinodrift. Kinoen har vært i kontinuerlig drift siden starten i 1916.

Veggmaleriene i selve kinosalen ble utført av Sverre Mack i 1921, med motiver hentet fra norske folkeeventyr. Sverre Mack foretok stadige reparasjoner på maleriene. Bygningen ble fredet i 1994, og var da landets første fredete kino. Tromsø Internasjonale Film Festival har tilholdssted i Verdensteatret, og det finnes også en kafé i bygningen.
 

Share to