• Photo: Frode Pilskog
    (Copyright)

Erkna fyrstasjon

Fiskefyr

Etter at en privat søknad om bygging ble avslått i 1863, kom en etablering til ny vurdering i 1869. Fyrdirektøren mente nå at det offentlige burde påkoste et fyr på Erkna, slik man hadde gjort for å sikre Lofot- og vårsildfisket.

Fyret skulle brenne 2 ½ måned i året

Fyret ble tent den 25. januar 1870. Det offentlige bevilget midler til å sette opp en liten bolig i laftverk til fyrvokteren som skulle etterse fyret. Fyret skulle brenne fra 25. januar til 8. april. For å passe fyret denne tiden fikk fyrvikteren 50 spd. i lønn.
 

Lønnen heves til 75 spd.

Erkna ligger værhardt til og fyrvokteren mistet både båter, proviant og var nær ved å omkomme. Han måtte dessuten leie hjelp. Dette var årsakene til at lønnen ble hevet med 25 spd.

Brenntiden utvidet

Fra 1895 ble brenntiden forlenget fra 1. august til 15. mai. Men først to år senere, ble fyrboligen utvidet slik at fyrmesteren kunne ha familien boende på Erkna.

Bombet og gjenreist

Våren 1945 ble fyret bombet av allierte fly og stasjonen fikk store materielle skader. Selve fyrbygningen brant ned til grunnen. Fra 1948 til 1950 gjenreiste man fyrstasjonen.

Tørnstrasjon

Stasjonen ble tørnstasjon med en betjening på tre, en fyrmester og to fyrbetjenter. I boligen ble det innredet hybler og fellesrom. Tårnet som ble bygget i jernbetong var 7 meter høyt pluss lyktehøyden på 3,5 meter.

Helikoptertransport

Fra 1970 var det helikoptertransport av personell, post og proviant. Fyret er i dag automatisert og avfolket.

Share to