Flytragedien i Lavangen - Skjelnes 1944

Den 11. oktober 1944 falt et tysk fly ned i sjøen like utenfor Kvanntoneset. Stedet ligger mellom Plasselva og Skjelnes. Flyet var en "FOCKE-WULF 200 CONDOR", som under 2. verdenskrig ble brukt til væpnet rekognosering og langdistanseflygninger.

Flyets oppdrag denne dagen var evakuering av tysk personell fra Rovaniemi i Finland til Værnes i Trøndelag. På turen fra Finland mellomlandet det på Høybuktmoen og Banak i Finnmark.

Ut fra opplysninger de siste kilde-granskningene har gitt, var det med besetningen 51 personer om bord da flyet forlot Finnmark. Etter tyske rapporter fra januar 1945 styrtet flyet som følge av teknisk svikt. det ble ikke skutt ned, verken av våre allierte eller ved en feil av tyskerne selv, som noen trodde.

Av de 51 som var med flyet var 41 kvinner, de fleste kontorpersonell, dessuten 5 mannlige passasjerer og en besetning på 5. Av disse ble 42 funnet omkommet. De er gravlagt på kirkegården i Narvik. Etter antall omkomme er dette den verste flykatastrofen på det norske fastlandet.

Se Lavangsminne 2002

Kartreferanse: 33 W, akse øst 601083, akse nord 7635558

Share to