• (Copyright)

Kristiansand stadion

Standarden på anleggene var imidlertid dårlig og blant idrettsfolk og politikere var det enighet om at byen hadde behov for et nytt moderne idrettsstadion. Ulike lokaliteter ble vurdert men etter hvert falt byens politikere ned på at et nytt idrettsanlegg burde bygges på Lundsiden. Etter mye planlegging ble det i januar 1938 endelig vedtatt at ”der på kommunens eiendom Teglverkstomten avgis nødvendig grunn til et idrettsanlegg”.
Krigen satte imidlertid en foreløpig stopper for de videre planene. Først i 1946 kom arbeidene i gang og to millioner kroner ble satt av til bygging av det nye anlegget. Kristiansand stadion ble offisielt innviet den 11. juli 1948. Over 4000 mennesker var til stede, og det var fotballkamp i strålende sommervær på det som i Fædrelandsvennen ble beskrevet som ”en fjærende, lett matte”. Det ble også holdt festtaler, blant annet av formannen i Norges idrettsforbund, Olaf Helset. Det nye anlegget besto av en gressbane med internasjonale mål, seks løpebaner, lengdegrop og to treningsbaner. Den nye stadion skulle etter planene romme 14 000 tilskuere, men tribunene sto ikke ferdige før på 1950-tallet. Det ble også bygget tennisbaner i tilknytning til anlegget.
Kristiansand stadion var idrettens storstue i flere tiår. Her ble det arrangert utallige fotballkamper og friidrettsarrangementer, men også speedwayløp. Mange arrangementer var godt besøkt og ikke minst IK Starts hjemmekamper ble sett av flere tusen tilskuere.
På 1980-tallet ble Kristiansand stadion modernisert, og det ble bygget sittetribuner under tak. Etter årtusenskiftet var Kristiansand stadion et slitt anlegg utgått på dato. Tribuneforholdene var dårlige og spesielt IK Start hadde stort behov for et moderne stadion. I 2007 sto den nye Sør Arena klar til bruk. Den siste Start-kampen på Kristiansand stadion ble spilt 5. november 2006, da Start beseiret Odd Grenland 2-1 foran 7500 tilskuere. Året før ble det satt tilskuerrekord da 16 563 tilskuere møtte opp til seriefinalen mot Fredrikstad.
Selv om Start har flyttet til Sør Arena brukes gamle Kristiansand stadion fortsatt til friidrett og til fotballkamper for klubber lenger nede i divisjonssystemet.
 

1 comment

  • Gammel stadion og gamle "heltehistorier" fra fotballbanen. Den nye stadionet har ikke gitt noen særlig bedring for laget?

Share to