• Photo: Frode Pilskog (Opphavsrett)
  • Photo: ukjent (Opphavsrett)

Grasøyane fyrstasjon

Etableringen av Grasøyane fyr skulle bedre innseilingsforholdene i Breisundet. Det ble bygget en fyrbolig med et 4. ordens fyrapparat i en tårnlykt på taket. Fyret ble tent i 1886.

Fyrvokter med husstand

Boligen ble bygget for å huse en fyrvokter med familie. Det ble også bygget et uthus med fjøs og vedskur, samt et båtnaust. Båtopptrekket var på ca. 90 meter. Det var temmelig langgrunt, noe som gjorde det vanskelig å sette ut båt på lavvann.

Angrepet av allierte fly

Grasøyane fyr ble angrepet av allierte fly i 1945 og fyrboligen brant ned til grunnen. Man satte opp en midlertidig gasslykt de første årene etter krigen.

Ny fyrstasjon

I 1950 sto en ny fyrstasjon ferdig. Bemanningen på fyret besto nå av fyrmester, to faste fyrbetjenter og en reservebetjent med 6 måneders tjenestetid.

16 meter høyt jerntårn

Det nye fyret fikk et 16 meter høyt støpejernstårn, med et 4. ordens fast fyrapparat. Maskinhuset av betong inneholdt et verksted og et vakt- og radiorom. I kjelleren bygget man dusj og badstu. Et bolighus ble innredet med hybler, kjøkken og fellesrom.

Helikopter

Fra 1970 benyttet man helikopter i forbindelse med avløsing av betjeningen. Fyret ble automatisert og avfolket i 1986.

Solcellepanel

I forbindelse med automatiseringen ble det montert et solcelleanlegg som inntil da var det største i Norge. Panelene kan levere en effekt på maksimalt 4400 W.

1 comment

  • Grasøyane yr ble bombet uten treff, og brant ikke. Jeg var vikar der vinteren 1948, så dette vet jeg
    la9be@online.no

Share to