Kristiansand tekniske aftenskole

Kristiansand tekniske aftenskole ble opprettet i 1879. Her ble det blant annet undervist i norsk, regnskapsførsel, utmålingslære, naturkunnskap og tegning.

Fotoet viser malerklassen av 1914. Dette året fant Norges Jubilæumsutstilling sted i Kristiania. Kristiansands tekniske aftenskole bidro til utstillingen med elevarbeider, undervisningsmateriell og fotografier. I et brev til skolens bestyrer, arkitekt Keyser-Frølich, skrev utstillingsansvarlig for Norges Jubilæumsutstilling, at de ikke ønsket bilder av skolens indre og ytre, det resulterte bare ”i en lang og ensformig række” av bilder. Skolen ble dernest oppfordret til å komme med mer livlige fremstillinger, for eksempel situasjonsbilder fra undervisningen. Bildet vitner om at oppfordringen ble fulgt.

Det var nærmere 200 elever ved Kristiansands tekniske aftenskole i 1914. Malerklassen hadde syv elever så alle var til stede da fotografen foreviget kullet av 1914.
 

Share to