Fernanda Nissen

Fernanda Nissen var en journalist, litteratur- og teaterkritiker, og en politiker.

Hun var involvert i politiske spørsmål rundt kultur, barnehjem, sykehjem, fødselspermisjon, og hun jobbet for å bedre forholdene for fattige mennesker, særlig kvinner og barn.

 

Hun ble involvert med fagbevegelsen. I 1887 gikk kvinnene som arbeidet i en fyrstikkfabrikk til streik, og hun gikk med dem i 1. mai-toget. Dette ble sett på som svært skandaløst av folket i sin tid.

I denne demonstrasjonen møtte hun en mann, Mr. Nissen, som var gift med en annen kvinne, og på den tiden var Fernanda gift med en annen mann. Men til tross for det, når de møtte hverandre var det søt musikk i luften og kjærlighet ved første blikk. Det var en stor skandale på den tiden, men de kjempet for hverandre, og etter en lang tid fikk de lov til å være sammen. Men det er en annen historie ...

 

Hun hadde en sterk og aktiv posisjon i kampen for kvinners rett til å stemme, da hun mente at kvinners stemmerett var ikke bare var om rettferdighet, men også at kvinnene hadde noe nytt og verdifullt å bidra med, noe annet enn menn.

Share to