• Photo: Mauricio Pavez (Opphavsrett)

Barn og krig - Pakken

Minda Olsen var ni år då ho mista far sin under krigen.

Far til Minda, Lars Telle, vart avretta på Trandum utanfor Oslo 17. oktober 1943. Han vart halden ansvarleg for Englandsfarten frå bygda og difor vart han skoten av nazistane.

Ho vart sendt til fangenskap saman med resten av Telavågfolket, først til Storetveit skole og deretter til Framnes folkehøgskule i Hardanger.

Minda opplevde at dei vaksne fortalde lite til barna om kva som hende, spesielt med dei som døydde i fange- og konsentrasjonsleirane.

Share to