• Photo: foto: Anne Grete Walaunet
    (Copyright)

Barbro Hasfjord

Hekseforfølgelsen skjøt fart i Norge og resten av nordvest-Europa fra midten av 1500-tallet. I Vikna i Nord-Trøndelag var Barbro Hasfjord en av de som fikk en grusom skjebne.

Om Barbro finnes ikke mange faktaopplysninger, annet enn at hun bodde på Vikna, og at hun fikk skylda for den store Gjæsling-ulykka i 1625. Hun ble dømt for trolldom og brent på bålet på Anfinneset på Ytre Vikna i 1648.
Det mest avgjørende beviset for hendelsen er "Thingvidne" av 20. februar 1649.
Amatørteatergruppa "Barbroteatret" har i en årrekke spilt stykket "Barbro - veien mot bålet" på Museet Midts arena Vågsengtunet. I stykket er det tatt utgangspunkt i tre årstall man antar knyttes til Barbro Hasfjord. Utover dette er det sagnmaterialet og fantasien som har skapt stoffet til fortellingen.
 

1 comment

  • Eg er int. i historia frå Vikna, og ho Barbro. Min far med 6 andre sysken og foreldre flytta frå Vikna tidleg på 1960-tallet, til Herøy komm. i Møre og R. (Ei syster av far er fortsatt i Rørvik.) Der silda var på den tida. Eg kjenner meg igjen når det gjeld Barbro, utsatt for "sladder", og "faenskap".

Share to