Brennheite ambassadører som ikke kimser av «gammel mannskit»

Tilfeldigheter

-Det begynte egentlig med to tilfeldigheter. Vi var en vennegjeng som hadde en gammel båt vi dro på tur med. Den var blitt for liten. Dette var i 2009. Samtidig fortalte havne betjenten på Andenes, Odd Bernt Mevold at han var bekymret for en båt som het MK» Havblikk» som lå på Dverberg. Han var redd den ville synke, for den var i dårlig forfatning. Han foreslo båten for vennegjengen.  Det ordnet seg med overdragelse, og foreningen «Veteranskøyta Havblikk» var et faktum, forteller Geir Bringsli, en av gutta på dørken.  Da båten lå ved kai på Andenes oppdaget de at den var solle lekk . – Lillejulaften stod jeg i vadebuksen i stige langs skutesiden. Arve Bjarnesen varmet opp tetningsmasse og så klatret jeg så langt ned jeg turde i stigen og følte meg frem til hullene. Der fikk jeg fylt inn med masse. Det var en iskald fornøyelse, for å si det mildt. Det viste seg at dette nødarbeidet hadde berget båten over vinteren, for da vi kom på slip i Sårvågen våren etter, var det huller i skroget som var formidable. Vi fikk så dårlig melding da vi kom på slippen, at vi kjørte fra Sørvågen og til Maurnes i total taushet. – Ka fan gjør vi nu, spurte jeg, knegger Geir, og da ble de enig om å prøve å verne båten, selv om den var i så utrolig mye dårligere forfatning enn de hadde drømt om.

Nordnorsk Fartøyvernsenterog riksantikvaren

-Vi må først si at næringssjefen i Andøy, Bjørnar Sellevold, har vært en suveren støttespiller. Han har hjulpet oss masse. Riksantikvaren ble invitert til å komme på befaring, forteller Arve. Det viste seg at han hadde vært i Andøy to ganger for å prøve å få vernet en båt. Da han kom, og vendte tommelen opp for båten, og vi samtidig hadde oppdaget båtens fantastiske historikk, og den var så spesiell at vi følte at vi måtte gjøre det vi kunne for å få den vernet. Vi fikk 75.000 kr i 2010, og fikk utbedret den såpass at den holdt seg flytrende, så fikk vi 200.000 i 2011, og med lovnad om 200.000 til i 2012- og nå i 2013, har vi fått 550.000. Vi er sjeleglade, og båten er i gode hender i Gratangen på Nord- norsk Fartøyvernsenter. Dit blir vi innkalt til dugnad. «Havblikk» har fått  en egen prosjektansvarlig som holder oss løpende orientert, om planer og progresjon.Vi har vært på rivingsdugnad, og nå står kjøl og hud for tur. Alt som kan brukes, skal brukes av materialet i båten. Derfor er hver planke nøye saufart og vurdert De har lovet oss at «Havblikk» skal hugges ned av beddingen i august 2015, til Foldvik marknaden. Dæven, kor vi gleder ossm, gliser Geir fra øre til øre. – Men vi trenger mer enn 3 millioner til før båten er helt ferdig restaurert.

Gammel mannskit

-Vi er blitt veldig klar over at kystkultur er mye mer enn båter. Det er både vottestrikking, matlaging og redskaper. Vi er pinadø blitt interessert i historikk fra vår egen region, gliser Arve og forteller at de ser etter både fiskehjeller og linstamper til samlingen. -Vi vil vise frem kulturen rundt fiske. Det er viktig for oss, og vi tror det er viktig for kommunen vi bor i. Kystkulturen er fabtastisk, og hvert år drar vi på Foldvikmarkede for å oppleve den. Vi ser verdien i gammel mannskit, forteller Arve. – Ja tenk, vi er interessert i gamle ting, legger Geir til. – Hadde æ bare blitt kvitt sjøsjuka, smiler Arne Lorentsen. – Og jeg blei dratt med fordi jeg hadde erfaring fra havet. Jeg begynte den gangen det ble fisket med handjuksa på Finnmarka, forteller Ernst Alsos. Han har med sønnen Erlend, 13 år , som er den yngste i dugnadsgjengen. – Det er artig å være med, men det er noen sosiale turer han pappa sier jeg ikke får være med på, smiler han, sirihaleren.

Slippen i Risøyhamn

Vi har lært massse om lokalhistorie, forteller Arve: - « Havblikk» var den siste båten som ble bygget på Risøyhamn Slipp og Båtbyggeri, en bedrift som ble etablert i 1907. Det var Haakon Magnus Aronsen fra Sørmela og Daniel Nøis fra Nøss somstartet den. Etter et par år trakk Daniel seg og Haakon Aronsen fortsatte alene. Deres første arbeide var en klinkbygget skøyte på 24 fot.Men større båter måtte slippsettes, og i 1929-30 bygget Aronsen to patent rulleslipper for farkoster med opptil 120 fots kjøllengde. Slippen ble flittig brukt, og man så i sin tid ofte 6 båter samtidig på slippen. Skinnegangene etter slippen kan ennå sees i Rosøyhamn. Da Haakon Aronsen pensjonerte seg i 1955, kunne han se tilbake på mer enn 130 nybygg og 5700 reparasjoner. På det meste var 24 mann i arbeid på slippen. Slippen ble drevet videre av andre eiere, men Aronsen var fremdeles å se i arbeid. Ordene perler ut av munnen, dette har han greie på, Arve. Lokalhistorien sitter som ett skudd! – Når vi begynte å se hvordan ting henger sammen, båtens historikk i et større perspektiv, da ble vi helt hekta på historie, ånder Arve.

MK «Havblikk»

Geir tar over og forteller om båten.

-«Havblikk» ble bygget for Gudmund og Aron Aronsen fra Bleik i Andøy der disse drev fiske fra. Driften var skreifiske om vinteren,sei og uerfiske om våren,drivgarnfiske etter laks på sommeren, samt seifiske på høsten. Husk at dette var i 1960. I 1982 blebåten  solgt til Einar Bakland og Jostein Dalseng, også fra Bleik. De drev aktivt fiske frem til i 1986 da de solgte den til Sam Sellevold fra Sellevold på Andøya. Nå ble «Havblik» drevet fra Bleik men også perioder fra Andenes. På 1990 tallet var det en vanskelige perioder i fiskeriene og da drev Sam en kombinert drift bestående av fiske på vinterstid samt turistfart på sommeren, forteller Geir alvorlig.

Mannskapet i foreningen sitter på dokumentasjon der det ble arrangert mange flotte turer både rundt om i Andøy, til Senja og Bjarkøy distriktet. Det kan nevnes at b.l.a Prins Phillip hertug av Edinburgh, og Dronning regenten  fra Storbritania har vært passasjer med» Havblikk» på en av disse turene.«Havblikk» leverte sin siste fangst på Andenes i begynnelsen av april 2001, så de siste eierne har kun brukt den som"kvotebåt". Så etter vel 40 år i aktivt fiske på bankene utenfor Vesterålen var denne tiden over, sier Geir.

Båtbyggeren

De entusiastiske guttene har samarbeidet med Andøy Historielag for å finne materiale, informasjon og bilder om både båte, slippen i Risøyhamn og båtbyggeren. -Det er  Idar Nilsen som har hjulpet oss å tilrettelegge materialet, vi er han evig takknemlig for det, sier Geir. Geir forteller videre:- Håkon Magnus  Aronsenble født på Sørmela på yttersia av Andøya 28.august 1880. Interessen for båtbygging kom i ung alder,og han var den eneste på stedet som kunne reparere båter.Som 17 åring ble Håkon høvedsmann på farens åttring,og hadde da drevet med fiske i flere år. Iflg et gammelt avisoppslag var det vandrelærer Selsøvik som satte Håkon inn i båtbyggeri og klavering.I 1907 ble Risøyhamn Slipp og Båtbyggeri etablert Det første arbeide var en klinkbygget skøyte på 24 fot. Frem til 1923 ble det bygd spisstemninger. Skapelsen bar preg av en viss inspirasjon av Colin Archer. I 1924 bygde han sin første kutter,da en av de ansatte hadde fått ideen under et opphold i Amerika. De største kutterne var på 50 fot.Men større båter måtte slippsettes, og i 1929-30 bygget Aronsen to patent rulleslipper for farkoster med opptil 120 fots kjøllengde. Slippen ble flittig brukt, og man så i sin tid ofte 6 båter samtidig på slippen. Skinnegangene etter slippen kan ennå sees.Innimellom de 130 nybyggene ble det utført reparasjoner/ombygginger på omlag 5700 fiskebåter og fraktefartøyer. Der var på det meste 24 ansatte,2 opphalingsslipper på Risøyhamn Slipp og Båtbyggeri.I 1955 ble Håkon Magnus Aronsen pensjonist men han fortsatte likevel med båtbygging.Han bygde også omlag 400 modeller av åttringer og fembøringer før han døde i 1978.Vi ser at han Håkon gjorde en formidabel innsats for båtmiljøet i Andøy. Det står all respekt av det arbeidet han levde og åndet for, sier Geir og smiler, og det er vi pinadø glade for. Det er dette vi vil løfte fram og vise, når «Havblikk er ferdig restaurert- for ferdig det blir hun!

Fremtiden for «Havblikk»

-Det er ikke vår båt, men folk fra Andøya sin båt, sier Arne Lorentsen. Etter august 2015 tenker arbeidsgjengen at  båten skal komme allmennheten til gode. – Den skal gå på turer i de kystnære farvannene, til Bjarkøy,Skrollsvika og Gryllefjord. Vi er allerede godt kjent der , og vi tullpeisan har vorre i grilklbua te han far, vi skal fortsette å dra på VM i Skreifiske, til Foldvikmarkede og til Bjarkøy. I tillegg skal vi delta på Bleiksdagan og på markedsdagene i Risøyhamn, forteller Arve.

-Båten vil bli å se i havnebassenget, og vi tenker at den skal brukes til undervisning i skolen og til små fisketurer for elevene, legger Geir til. –Og til arrangementer der folk vil en tur på havet, sier Ernst.

Guttene er godt fornøyd med at dugnadsinnsatsen deres blir lagt merke til, på høyeste hold. Da Sverre Nordmo, fra Riksantikvaren møtte oss i Gratangen, der vi var på dugnad, var det en gjeng som var skitten overhau, han traff. Vi står virkelig på, knegger Geir. – Og vi vil få lov til å sitere ordføreren i Gratangen på at enhver kystkommune uten egen båt, er en fattig kommune, for det tror vi på, avslutter Arve.

Foreningen «Veteranskøyta Havblikk»

Foreningen har 18 fullverdige medlemmer, selve dugnadsgjengen. I tillegg har de en støtteforening som nå er på 170 medlemmer. – Vi er interessert i at flere skal bli delaktig i arbeidet for kystkultur, derfor er medlemsagiften bare på 100 kroner, sier Arve. Foreninga er å finne på facebook., og de har egen nettside. – Vi prøver å legge ut nyheter med jevne mellomrom slik at vi holder interessen oppe. – Vi under oss litt over at aktive fiskere ikke blir interessert i arbeidet vårt før de selv blir pensjonister, gliser Ernst.


 M/KHavblikk

Skipstype: Fiske og fangstfartøy: fiske

Matriale: Tre

Fremdrift: Motor

Lengde: 54.000 fot

Bredde: 15.900 fot

Dybde: 5.800 fot

Bruttotonnasje: 24.73

Nettotonnasje: 6.58

Mk» Havblikk» har i dag en Volvo TD 120 som fremkomstmiddel, mens der orginalt var montert en 50 Hk Union. En periode på 70 tallet hadde den også innmontert en Skoda.

Registreingsnummer : N-109-A

 

Her finner du «Havblikk»

https://www.facebook.com/veteranskoytahavblikk?fref=ts

http://www.veteranskoytahavblikk.com/

Kilde; Idar Nilsen

Share to