• (Copyright)
  • Photo: Endre Wrånes
    (Copyright)
  • (Copyright)

Kystfortet ved Belteviga

Historikk
Fortet i Belteviga var ”tvillingbatteriet” til kystfortet på Østre Randøy. Som på Randøya bestod hovedskytset i Belteviga av tre Armstrong L/47,5 kanoner i kaliber 15cm, hentet fra Odderøya i 1941. Kanonene ble, som på Østre Randøy, plassert i åpne stillinger. I 1943 ble det montert en fjerde kanon på fortet, en tysk 15 cm Krupp SKL/45, som lyskanon. Belteviga var utrustet med hele fem lette luftvernkanoner; tre av typen Madsen i kaliber 2 cm og to i kaliber 3,7 cm. Dette skyldtes nok nærheten til radaranleggene i Okslehavn. Etter krigen ble fortet opprettholdt som en del av det norske kystartilleriet, men det ble ikke prioritert ressursmessig. Det ble av den grunn foretatt bare små endringer i batteriets infrastruktur fram til nedleggelsen i 1964.

Fortområdet i dag
Det er relativt lite igjen av kystfortet i dag. Kommandoplassen, alle brakker og flere kanonstillinger er fjernet i nyere tid, før arealene ble omdisponert til friluftsområde. En kan likevel ennå se to stillinger for 15cm kanoner, en luftvernstilling samt enkelte mindre bunkere i betong og stein på det tidligere fortområdet. Disse gjenværende forsvarsminnene framstår i dag som enkeltliggende objekter i landskapet og i mindre grad som bestanddeler i det miljøet kystfortet en gang utgjorde.
 

Share to